Emilia Fogelklou, svensk religionshistoriker, pedagog og forfatter, den første kvinnelige teologiske kandidat i Sverige 1909, teologisk æresdoktor 1941. I sitt forfatterskap tok hun opp både gammel- og nytestamentlige emner, sosiologi, moderne psykologi og kvinnesak. I Birgitta (1919, ny utg. 1955) behandlet hun middelalderens fromhetsliv, i Kväkaren James Nayler (1929) sekten hun selv tilhørte. Bortom Birgitta (1941) kom ved sine tanker om matriarkatet sterkt til å påvirke Elin Wägners senere diktning. Minnesbilder och ärenden (1963) gir en oversikt over hennes vidtfavnende interesseområder. Viktigst er kanskje memoarverket som skildret hennes ekteskap med oversetteren, geografen og mystikeren Arnold Norlind og hennes eget forhold til religionen; Arnold (1944), Barhuvad (1950) og Resfärdig (1954). Et utvalg brev ble gitt ut 1979 av G. Vallquist.