Emil Jónsson, islandsk politiker (sosialdemokrat); utdannet som ingeniør, sjef for Islands havne- og fyrvesen 1937–57. Jónsson satt i Alltinget 1934–71 og var sitt partis formann 1956–68; fra 1944 medlem av en lang rekke regjeringer; statsminister 1958–59, deretter sosial- og fiskeriminister og utenriksminister 1965–71.