Emil Fahrenkamp, tysk arkitekt. Han er en av funksjonalismens pionerer og er særlig kjent for sine hotell- og industribygninger. Hans anlegg for Rhenania-Ossag-Mineralölwerke i Berlin i 1945–56 omfatter Tysklands første høyhuskonstruksjon av stål. Han var professor ved akademiet i Düsseldorf i 1915–55 og ble direktør ved samme sted i 1939.