Emil Erik Wikström, finsk billedhugger; tilegnet seg i Paris i 1880-årene den malerisk detaljerte franske skulpturstil som preger hans første monumentalarbeider i Helsinki, Stenderhusets gavlgruppe (1897–1903) og Elias Lönnrot-minnesmerket (1902). Enklere og mer skulptural er stilen i statuen av Johan V. Snellman (1923) og granittbysten av Robert Kajanus (1914). Han var også en fin medaljekunstner.