Emansipasjonsakten, navnet på den britiske parlamentsakt av 13. april 1829, hvorved katolikkenes emansipasjon ble gjennomført. Testakten ble opphevet for katolikkenes vedkommende, slik at disse mot å avlegge en statsborgerlig ed kunne tre inn i Parlamentet og i nesten alle offentlige embeter.