Elyas Yusof Nezami, persisk dikter av romantiske versromaner; levde størstedelen av sitt liv i fødebyen Gandje i Aserbajdsjan. Hans fem psykologisk-romantiske epos (under ett betegnet khamse, 'Kvintetten') består av Makhzan ol Asrâr (Mysterienes skattkammer), en samling fabler av moralsk og filosofisk innhold, Haft paikar (De sju bildene) og Khosrou og Shirin, som begge behandler sagnstoff fra sasanidisk tid, Eskandarnâme, en islamsk versjon av Alexanderlegenden, samt Laili og Majnun, som bygger på en gammel orientalsk variant av Romeo og Julie-motivet. Overlegen teknikk, sikker komposisjon og presist språk kombinert med idérikdom og fantasi, dyp religiøsitet og filosofisk dybde, samt et samfunnskjennskap som ikke begrenser seg til overklassen, setter Nezami i en klasse for seg innenfor islamsk middelalderlitteratur. Hans versromaner, som er oversatt til alle europeiske hovedspråk, ble mønster for tallrike etterligninger i Iran, India, Sentral-Asia og Tyrkia.