Weisse Elster er tilløp til Saale, går gjennom Leipzig og faller ut ovenfor Halle; 257 km lang.