Elsa Rastad Bråten, norsk politiker (A). Redaktør av Arbeiderkvinnen 1953–62, politisk sekretær i Familie- og forbrukerdepartementet 1959–65, statssekretær i Justisdepartementet 1971–72. Møtte på Stortinget som vararepresentant fra Oslo 1973–77. Ekspedisjonssjef i Forbrukerdepartementet 1977–85. Formann i Likestillingsrådet fra opprettelsen 1972 til 1977.