Elsa Köhler, østerriksk pedagog og psykolog. Virksom i Wien. Under innflytelse av J. Dewey, O. Decroly og A. Ferrière utviklet hun en aktivitetspedagogikk som skal stimulere barnet til å søke kunnskap, og som tar hensyn til barnets karakter og modenhet. Gjennom flere års opphold i Sverige bidrog hun sterkt til å fremme aktivitetspedagogiske synspunkter i Norden. Hun utgav en rekke arbeider innen barne- og utviklingspsykologi og pedagogikk, bl.a. Aktivitätspädagogik (1936).