Elmar Moltke Nielsen, dansk arkitekt. Hadde egen praksis sammen med Knud Friis.