Elli, kjempekvinne som Tor må brytes med under besøket i Utgard, omtalt i Snorres Edda. Tross Tors anstrengelser står hun fast og tvinger ham til slutt i kne. Skikkelsen er en personifikasjon av noe som selv den sterkeste kjemper forgjeves mot, nemlig alderdommen.