Ellen Holager Andenæs, norsk jurist; gift med M. H. Andenæs. Riksadvokatfullmektig 1982–83, statsadvokat ved Eidsivating lagmannsrett 1983–87. Politiinspektør og sjef for Ordensavdelingen ved Oslo politikammer 1987, sjef for Kriminalavdelingen sst. 1994, lagdommer ved Eidsivating (fra 1995 Borgarting) lagmannsrett 1994–96, kst. overvåkingssjef 1996–97, privatpraktiserende advokat i Oslo fra 1997.