Elizabeth Jenkins, britisk forfatter, kjent for en rekke romaner og biografiske arbeider om litterære og historiske skikkelser. Hennes bøker om Lady Caroline Lamb (1932) og Jane Austen (1938) inneholder også verdifull litteraturkritikk. Hun har for øvrig utgitt en kritisk studie over Henry Fielding (1947). Hennes verk om Elisabeth den store (Elizabeth the Great, 1958, utg. på norsk 1961 og 1972) gir et fengslende bilde av dronningen og hennes samtid. Romanen A Silent Joy kom i 1992.