Elise Jakhelln, født i Bodø, norsk tekstilkunstner. Hun drev egen vevstue fra 1935, den lengste tiden på Lysaker, Bærum. I nær kontakt med arkitekter formgav og vevde hun møbelstoffer og gardiner til en lang rekke representasjonsbygg, skip osv. «Elise Jakhelln-stoff» er blitt et kvalitetsbegrep. I 1985 overlot hun vevstuen til en av sine veversker, Anne Størseth. Jacob-prisen 1958.