Elias Bredsdorff, dansk litteraturhistoriker. Hans verker teller bl.a. doktoravhandlingen Henrik Pontoppidan og Georg Brandes (1964) og Den store nordiske krig om seksualmoralen (1973). 1949–79 var han knyttet til Cambridge University, Storbritannia. Hans engelskspråklige Hans Christian Andersen 1805–75 (1975) er oversatt til flere språk. Allerede i 1930-årene markerte han seg med sitt kulturradikale engasjement og bevarte sin tilknytning til den radikale bevegelse gjennom hele livet.