Eli Sollied Øveraas, norsk politiker (Sp), vikarlærer, Vestnes. Leder Møre og Romsdal Sp 1998–2000. Medlem av Vestnes kommunestyre 1987–95 og 1999–2003, av Møre og Romsdal fylkesting 1999–2003. Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1993–97 og 2001-09, vararepresentant 1997–2001.