Eli Filip Heckscher, svensk økonom og historiker; fra 1909 professor ved Handelshögskolan i Stockholm. Fra 1929 var stillingen et forskningsprofessorat i økonomisk historie. Heckscher foretok banebrytende studier av merkantilismen og av den økonomiske utvikling i Sverige. Han la grunnen til den mest benyttede teori for forklaring av internasjonal handel (Heckscher–Ohlin-teorien). Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1951. Blant hans hovedverker kan nevnes Merkantilismen (2 bd. 1931), Ekonomisk-historiska studier (1935), Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa (4 bd. 1936–49) og Historieuppfattning, materialistisk och annan (1944).