Eli Arnstad, norsk politiker og næringslivsleder, cand.mag.; søster til Marit Arnstad. Vararepresentant på Stortinget for Nord-Trøndelag 1985–93, møtte fast 1985–86 og 1989–90. Fylkestingsmedlem i Nord-Trøndelag 1983–91. Direktør for Stiklestad Nasjonale Kultursenter 1999–2000 og daglig leder for Stjørdal Næringsforum 2000–2001. Adm. direktør i statsforetaket Enova 2001–07, hvor hun gikk av etter beskyldninger fra ansatte om mobbing.