Elbjørg, kvinnenavn, dannet av forstavelsen -eld, 'ild', og bjǫrg, 'hjelp, vern'. Det kan også være en variant av Hallbjørg. Navnedag 7. januar, eldbjørgdagen, som feilaktig har vært oppfattet som en helgendag.