Elberfeld-systemet, system for fattigpleie, innført 1853 i den tyske byen Elberfeld. Ordningen var slik at (ulønnede) verger hver hadde tilsynet med noen ganske få fattige, og gav disse individuell hjelp og pleie. En lignende ordning har vært anvendt i Norge, bl.a. i Bergen fra 1895 til ca. 1933.