Ekvere, utgjorde en italisk folkestamme som bebodde dalstrøk i høylandet i de romerske Appenninene (Himella, Tolenus og øvre Anio) øst for Roma. På 500-tallet ekspanderte de og utfordret befolkningen i lavlandet i Latium. De befant seg ofte i allianse med volskerne. Ekverne var tøffe krigere og kontrollerte Albanerfjellene fram til 431 fvt., da de ble slått tilbake av romerne under Postumius Tubertus' ledelse. I 304 ble ekverne og deres opprinnelige land de underlagt Roma og raskt romanisert.