Ekenäs slott, en karakteristisk steinbygning med tre tårn kronet av sponkledde tårnhjelmer, er oppført i første halvdel av 1600-tallet. Fredet 1974.