Eiteråga, elv i Vefsn kommune, Nordland; 36 km lang sideelv til Vefsna. Springer ut fra småvann under Mosskartinden (1068 moh.), renner mot nord gjennom den trange Eiterådalen, deretter mot øst og faller i Vefsna ved strykene Eiterstraumen.