Erik, mannsnavn, norrønt Eiríkr, trolig sammensatt av ein-, 'en, alene', og ríkr, 'rik, mektig'. Navnedag 18. mai.