Eineåsen er en skogkledd ås i Bærum kommune, Akershus. Åsen reiser seg bratt like nord for boligområdet Rykkinn opp til 335 meter over havet. Eineåsen er bygd opp av permiske lavaer med underliggende bløtere sedimenter som skaper en markert brattkant mot sør (jf. Kolsås). Området tilhører Oslofeltet.