Einar Sigurðsson, islandsk geistlig og dikter; den første store salmedikteren på Island etter reformasjonen. Han var også den første islendingen som skrev hyllingsdikt til fedrelandet (Vísnaflokkur um Íslands gæði, 44 strofer).