Einar Nyborg Breidsvoll, født i Chicago, norsk journalist. Medarbeider i Den 17de mai fra 1913, redaktør 1927–35. Redaktør av Noreg 1937–40. Flere tillitsverv i mål-, avholds- og presseorganisasjonene, bl.a. som formann i Norsk Bladmannalag 1928–35. Målkonsulent ved Det Norske Teatret fra 1934. Utgav bl.a. flere jubileumsskrifter.