Einar Jónsson, islandsk billedhugger, elev av Stephan Sinding og Kunstakademiet i København 1893–99. Han oppholdt seg til 1914 i Danmark og arbeidet 1915–19 i USA, men slo seg så ned på Island. Av hans tallrike, sterkt patetiske og uttrykkssøkende komposisjoner, ofte tynget av spekulasjon og litterær symbolikk, kan nevnes de dystre ungdomsverker Den fredløse (1901) og Daggry (1907), og fra tiden i USA monumentene over Torfinn Karlsevne i Philadelphia og de falne i den første verdenskrig i Winnipeg. I Reykjavík står hans statuer over Christian 9, Jón Sigurðsson, Jónas Hallgrimsson og Ingolfr Arnarson, og en rekke av hans arbeider finnes i det museum byen opprettet for ham.