Einar Harald Löfstedt, svensk filolog. Professor i latinsk veltalenhet og poesi i Lund 1913–45. Medlem av Svenska Akademien 1942. Ledende latinist som gjennom en rekke arbeider kastet nytt lys over senlatinen og middelalderens latin. Hovedverk: Syntactica. Studien und Beiträge zur historischen Syntax des Lateins (2 bd., 1928–33, bd. 1 ny utg. 1942). En etterlatt forelesningsserie om senlatin, bestemt for Instituttet for sammenlignende kulturforskning, utkom 1958 under tittelen Late Latin.