Einar Høiland, født i Farsund (Lista), norsk fysiker; dr.philos. 1939. Dosent i aero- og hydrodynamikk ved Universitetet i Oslo 1947, professor 1954. Fikk i 1951 opprettet Videnskapsakademiets institutt for vær- og klimaforskning, som han ledet til 1960. Han bygde her opp et vitenskapelig miljø som har hatt stor betydning for rekrutteringen til meteorologisk forskning i Norge. Høiland arbeidet særlig med stabilitetsundersøkelser av væskestrømmer og teorien for atmosfæriske bølger bak en fjellrygg (lebølger).