Einar Englund, finsk komponist. I 1940-årene tilhørte han en gruppe komponister som gikk under navnet «Nykymusiikii» (Nåtidsmusikk). Hans to første av seks symfonier (1946, 1948) betydde et vendepunkt for den finske musikken i og med at de var de første etterkrigsverk av større format som bevisst søkte tilknytning til moderne retninger og som frigjorde seg fra den nasjonalromantiske tradisjonen. Påvirket av Stravinskij, Bartók og Sjostakovitsj. For Englunds gjerning som komponist er solid teknisk beherskelse og den subjektive opplevelsens intensitet to grunnpilarer. Skrev bl.a. en klaverkvintett (1941), cellokonsert (1954), klaverkonsert (1955) og balletten Odysseus (1959).