Eiler Hagerup Krog Prytz, født i Oslo, norsk gullsmed, medinnehaver av gullsmedfirmaet J. Tostrup. Cand.jur. 1907. Nedla et betydelig arbeid for gullsmedfagets organisasjon, fagets historikk, og yrkesopplæring av håndverkere. Bl.a. formann i Norges Gullsmedforbund 1921–32, i Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri 1933–46.