Eileithyia, gudinne for fødselsveene, fødselen. Noen ganger nevnes flere Eileithyier. Gudinnen oppfattes som en åpenbaringsform av Demeter eller Artemis. Hun blir allerede omtalt i linear B-tekster fra Kreta og i Homers Iliaden og nevnes i flere sagn om heroers (halvguders) fødsel. Da Herakles skulle fødes, oppholdt Hera Eileithyia så lenge at han først kom til verden etter Evrysthevs og ble underordnet denne.