Eiktunet Kulturhistorisk Museum, se Gjøvik historiske samlinger.