Eidsvoll ligger på Romerike som er en del av Østlandet.

Landskapet på Eidsvoll preges som ellers på Romerike av vidstrakte, skogkledde åstrakter, sletteland som er dekket av marine løsavsetninger og vassdrag.

Berggrunnen i Eidsvoll består av gneis med fremherskende strøkretning nordvest-sørøst, noe som avspeiles i f. eks. Vormas løp. Helt i nordvest, mellom Hurdalssjøen og Mjøsa, opptrer Oslofeltets magmatiske bergarterog kambrosiluriske sedimentærbergarter. Mens åsene i øst når opp i ca. 500 moh., finner man i nordvest flere topper mellom 600 og 700 moh. (Mistberget 663 moh., Skreikampen 698 moh.). Forekomster av jern i utkanten av Oslofeltets magmatiske bergarter. Forekomster av gull i grunnfjellsområdene i nordøst omkring Gullverket.

Løsavsetningene fra siste istid setter preg på landskapet i de sentrale strøk av kommunen. Breelver har under isens tilbaketrekning lagt opp en svær sand- og grusmo i sørvest, ca. 190 moh. Denne demmer opp Hurdalssjøen og gir Andelva et østlig løp til Vorma, på tvers av strøkretningen i undergrunnen. Derved danner den flere fosser. I de lavereliggende partier finnes mektige lag av leire og sand, ofte dypt nedskåret av elver og bekker. Vormas løp fra Minnesund til Glomma er dypt nedskåret i løsmassene. Ved Minnesund er det avsatt en morene ved et opphold i isens tilbaketrekning (minnesundtrinnet) som demmer opp Mjøsa.

Se også artikkelen Akershus' geologi og landformer

Eidsvoll har innlandsklima, men Mjøsa demper og forsinker vinterkulden.

I 2018 slo en varmebølge innover Sør-Norge. Minnesund hadde 58 dager med høysommer, som er rekord for Eidsvoll.

I sommermånedene juni, juli og august 2011 ble det satt nedbørsrekord på Eidsvoll verk. Da falt det 437,3 mm regn, som er den høyeste målingen som er gjort siden den meteorologiske målestasjonen ble satt opp i 1916. Den forrige rekorden ble satt i 1960 da det ble målt 416,3 mm nedbør i de tre sommermånedene. Regnet forårsaket flom, oversvømmelser, styrtregn og stengte veier.

Største mainedbør ble målt på Eidsvoll Verk i 2013 med 132.5 mm. Forrige rekord var fra 1926.

Se også artikkelen Akershus klima.

Andelven, Nessa og Rissa dyrelivsfredning (opprettet 26. mars 1954, 4306 daa), Aurmoen landskapsvernområde (opprettet 17. desember 1999, 5296 daa), Elstad (Eidsvoll) naturminne (opprettet 17. februar 1958, punktobjekt Jøndalsåsen med flere tjern og vann dyrelivsfredning, opprettet 30. juni 1961, 3335 daa), Leirfalla naturreservat (opprettet 17. september 1982, 45 daa), Lesja naturminne (opprettet 12. juni 1959, punktobjekt Stubberud naturreservat (opprettet 21. juni 1996, 461 daa), Svangerud naturminne (opprettet 12. juni 1959, punktobjektTretjernmyra naturminne (opprettet 4. september 1981, 208 daa), Vilberg naturminne (opprettet 23. juni 1957, punktobjekt Vorma dyrefredning (opprettet 3. mai 1935, 7333 daa).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.