Eidsfossen er en foss i Vang kommune, Valdres, i Begna mellom Strondafjorden og Vangsmjøse. Fossen ble utbygd i 1956 (4,1 MW; fallhøyde 49 m).