Egon von Eickstedt, friherre, tysk antropolog og etnograf, professor i Breslau, Leipzig og fra 1946 i Mainz. Beskjeftiget seg særlig med studier av menneske«raser», og utgav bl.a. Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit (1934) og Die Forschung am Menschen (3 bd., 1937–65).