Egon Erwin Kisch, tsjekkisk, tyskspråklig forfatter og journalist av jødisk opprinnelse. Kisch arbeidet i avisene Prager Tageblatt og Bohemia. Han ble tidlig kjent for sine skildringer av miljøet i fattigkvarterene. 1925 utkom boka Der rasende Reporter. Tittelen ble et synonym for ham selv. I 1930-årene ble Kisch internasjonalt regnet som en av sin tids fremste journalister, beundret for sitt antifascistiske engasjement. I 1939 flyktet han via Paris til Mexico. Entdeckungen in Mexiko (1945) inneholder inntrykk derfra. I 1946 returnerte han til Praha og ble der til sin død. Kisch beholdt sitt engasjement for de fattige og undertrykte livet ut, og kritiserte sterkt sin tids sjåvinisme og dyrking av det militære. Utgav flere reportasjebøker og samlinger av sine egne reportasjer, bl.a. fra reiser i Sovjetunionen, Kina, USA og Australia. Utgav også en diktsamling, en novellesamling og en roman.Gesammelte Werke in Einzelausgaben (1960–86) foreligger i 10 bind.