Egil Grandhagen, norsk teolog og misjonsleder. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband siden 1976, generalsekretær 1982–2001.