Egill, mannsnavn, dannet av samme rot som norrønt agi, tukt, respekt; det er sannsynligvis opprinnelig en kortform til navn på Egil (Egilleiv) og Ag- (Agmund). Navneleddene Ægil- og Agil- er meget alminnelige i gammeltysk og angelsaksisk. Formen Eigil er dannet parallelt til Eirik, men er ikke den opprinnelige form av navnet. Navnedag 5. november.