Edwin Stanton Porter, amerikansk filmpioner og -regissør. Ansatt i Edison-selskapet 1900–11 hvor han snart ble produksjonssjef. Hans korte dramatiske filmer, spesielt The Life of an American Fireman (1902) og The Great Train Robbery (Det store togrøveriet, 1903), var viktig for utviklingen av filmen som fortellerkunst. I Rescued From an Eagle's Nest (1907) spilte den senere mesterregissøren D. W. Griffith sin første filmrolle. Porter viet seg etter hvert mer til den tekniske siden av filmmediet, men ble ruinert i børskrakket 1929 og døde glemt.