Edwin Chadwick, britisk sosialreformator. Ble 1832 innvalgt som medlem av komiteen til reform av fattiglovgivningen, og hans virksomhet her ble av epokegjørende betydning for landets sosiale utvikling. Han hadde en hovedandel i lovgivningen om barns arbeid i fabrikker og arbeidet meget med den offentlige sunnhetspleie og utviklingen av en pålitelig sosialstatistikk.