Edward W. Morley, amerikansk forsker, professor i kjemi ved Western Reserve College (senere kaldt Case Western Reserve University) 1868-1906. Morley målte sammen med Albert Michelson lysets hastighet og fant at hastigheten var uavhengig av retningen de målte den i. Det var det eksperimentelle grunnlaget for Albert Einsteins spesielle relativitetsteori publisert i 1905. Han bestemte atmosfærens sammensetning og gjennomførte en nøyaktig bestemmelse av atomvekten til oksygen.