Edward Hyde Clarendon var en engelsk statsmann og historiker. Han var medlem av det korte parlament (1640). I det lange parlament (1640–53) var han først motstander av Karl 1, men sluttet seg senere til ham. Forberedte restaurasjonen 1660, da Karl 2 kom på tronen. Edward Hyde ble 1661 jarl av Clarendon og var Karl 2s ledende minister; gjennomførte bl.a. de beryktede lovene (Clarendon Code) mot frikirkelige grupper. 1667 kom han i strid med parlamentet, som gav ham skylden for krigen mot Nederland (1664–67). Han ble anklaget for høyforræderi og flyktet til Frankrike, hvor han skrev The True Historical Narrative of the Rebellion and Civil Wars in England, en hovedkilde til tidens historie. – Clarendons datter, Anne Hyde, ble 1660 gift med kongens bror, hertugen av York, den senere Jakob 2. Clarendon ble dermed morfar til to engelske dronninger, Maria 2 og Anna.