Edward Goodrich Acheson, amerikansk kjemiker og oppfinner. Var i sine yngre år ansatt hos T. A. Edison og installerte for Edison-selskapets regning noen av de første elektriske lysanlegg i Europa. Mest kjent for sin fremstilling av karborundum (silisiumkarbid) og syntetisk grafitt (Acheson grafitt) og teknisk viktige slipe- og smøremidler.