Edward George Villiers Stanley, 17. earl of Derby, 1865–1948, sønn av foregående, britisk politiker. Medlem av Underhuset 1892–1906; konservativ. Postminister 1903–05. Under den første verdenskrig overtok han ledelsen av rekruttutskrivningen 1915–16, var deretter krigsminister 1916–18 og viste seg som en fremragende organisator. Ble 1918 ambassadør i Paris og satt i ambassadørrådet, som behandlet spørsmål angående gjennomføring av Versaillestraktaten. På ny krigsminister 1922–24, trakk seg deretter tilbake. Kjent oppdretter av veddeløpshester.