Edward Forbes, britisk naturforsker og lege, bror av D. Forbes, hadde stor betydning for utviklingen av botanikken, zoologien og paleontologien på 1800-tallet. Særlig kjent er hans grundige marinbiologiske undersøkelser. Betraktes som en av grunnleggerne av den moderne dyregeografi.