Edward Coke var en engelsk jurist, politiker og medlem av Parlamentet fra 1589. Attorney General 1594, senere medlem av The Privy Council og 1605 Lord Chief Justice. Hans opposisjon mot kongemakten førte til at han ble avsatt 1616, men 1620 ble han igjen innvalgt i Parlamentet. Coke var opphavsmannen til den berømte Petition of Right fra 1628, og ved den står han som en av borgerrettighetenes fremste grunnleggere i England. En stor del av den engelske common law, som hviler på prejudikater, kan føres tilbake til ham; dette gjelder særlig hans Reports (11 bd., 1600–15, og to deler til, som ble utgitt etter hans død). Disse Reports er referat av dommer, men har gjennom århundrer vært påberopt som gjeldende lov. Hans annet hovedverk er Institutes of the Laws of England (4 bd., 1628–44).