Edvin av Northumbria var en angelsaksisk konge av Northumbria. Han la under seg store deler av Sør-England, og ble en forløper for engelsk rikssamling. Han giftet seg med en kristen kongedatter fra Kent og lot seg døpe 627.