Edvarts Virza, latvisk forfatter. Hans lyrikk konsentrerer seg gjerne om naturen eller om historiske hendelser, og preges av patriotisme og romantisering av arbeidet og menneskets forhold til jorden, som nærmest fremstilles som noe mystisk. Stilen er ekspressiv og symbolistisk. Virzas mest kjente verk er prosastykket Straumēni (1933), som i et høytidelig, poetisk språk skildrer årstidenes gang på en gård og bøndenes liv i harmoni med naturen, i takt med både kristne og eldgamle hedenske tradisjoner, slik de fremstår i de latviske folkesangene (dainas).